Disclaimer

Alle inhoud van deze pagina’s is beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Covidsneltest-straat niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Belangrijk om te weten: wat kunt u van ons verwachten?

Betrouwbaarheid van de testuitslag
De testtechnologie die wij en onze partnerlaboratoria hanteren is zeer geavanceerd. Het RIVM heeft onze technologie ook gevalideerd. Onze testuitslagen zijn daarom dus in verreweg de meeste gevallen zeer betrouwbaar. Toch bestaat er altijd een kleine kans op een “vals‑positieve” uitslag (de uitslag geeft besmetting aan, hoewel u in werkelijkheid niet besmet bent) of een “vals-negatieve” uitslag (de test vindt geen bewijs van besmetting, hoewel u wel degelijk besmet bent). Geen enkele testtechnologie kan dit soort vals-positieve of vals-negatieve testuitslagen volledig uitsluiten. Uw testuitslag biedt dus geen 100% zekerheid.

Wat als de test geen uitslag geeft?
In sommige omstandigheden levert het monster dat wij van u afnemen een niet-te-bepalen uitslag op. Dit kan bijvoorbeeld als u recent alcohol heeft gedronken, als u recent bepaalde soorten medicatie mondeling heeft ingenomen, als u vóór de test met sommige merken mondwater heeft gespoeld, of wanneer sprake is van andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten. In dit soort gevallen bieden wij u zo snel mogelijk een tweede test aan. Wij spannen ons in dat geval ook in om de uitslag van de tweede test tijdig aan u beschikbaar te stellen, maar kunnen dat helaas niet garanderen.

Hoe ontvang ik mijn testuitslag en (Non)COVID-19 Certificaat?
Bij een negatieve uitslag ontvangt u de uitslag van uw test per e-mail. Bij een positieve uitslag ontvangt u ook een e-mail en wij bellen u na. U wordt gebeld zodat wij uw gegevens kunnen doorgeven aan de GGD. Positieve testuitslagen worden altijd door ons doorgegeven aan de GGD.
Heeft u ook een (Non)COVID-19 Certificaat besteld? Afhankelijk van uw testuitslag sturen wij u uw certificaat tegelijkertijd per email. Het (Non)COVID-19 Certificaat vermeld of uw test resultaat negatief of positief is. Niet te bepalen is een mogelijk test resultaat bij de antistoffentest.
Wanneer ontvang ik mijn testuitslag en (Non)COVID-19 Certificaat?
Wanneer u een Wij doen er alles aan om binnen 24-36 uur na afname van uw testmonster uw testuitslag aan u te berichten en eventueel een (Non)COVID-19 Certificaat aan u te verstrekken. Daar hebben wij ons testproces specifiek op ingericht. In verreweg de meeste gevallen lukt dat ook ruimschoots. De termijn voor ontvangst van uw testuitslag en certificaat is echter een indicatie, geen garantie. Heeft u 48 uur na de afname van uw monster onverhoopt nog geen resultaat ontvangen, stuur ons dan een email onder vermelding van uw 8-cijferige registratienummer. Soms kan het voorkomen dat een testuitslag en/of COVID19 PCR Certificaat later wordt ontvangen – bijvoorbeeld omdat wij prioriteit verlenen aan mensen met een medische indicatie, aan zorgpersoneel en aan mensen uit andere (door de overheid aangewezen) cruciale beroepen.

Als u niet binnen 72 uur na de afname van uw monster uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat heeft ontvangen, zullen wij op uw verzoek uw testkosten restitueren. Omdat wij de verstrekking van uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat niet kunnen garanderen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die u mocht lijden doordat u uw testuitslag en/of (Non)COVID-19 Certificaat niet binnen 72 uur heeft ontvangen.

Bovendien geldt in alle gevallen (dus niet alleen wanneer uw testuitslag en/of certificaat niet tijdig zijn ontvangen) dat onze totale, cumulatieve aansprakelijkheid voor een eventuele tekortkoming beperkt is tot maximaal het factuurbedrag van uw test en/of uw bestelling van een (Non)COVID-19 Certificaat.


Ik ga op reis. Wat kan ik doen als ik niet op tijd mijn (Non)COVID-19 Certificaat heb ontvangen?

Als u op reis gaat is het belangrijk dat u zo vroeg mogelijk uw testafspraak inplant en dat u ook voldoende maatregelen treft voor het geval u uw testuitslag en/of uw (Non)COVID-19 Certificaat niet op tijd voor uw vlucht heeft ontvangen. Heeft u na 48 uur (na afname) nog geen resultaat ontvangen, dan adviseren wij u ons een bericht te sturen via ons contactformulier.  Wij streven ernaar alle emails die wij ontvangen binnen 6 uur te beantwoorden tijdens kantooruren in de gaten, 7 dagen per week..
 
Lead Healthcare Covid Services B.V. | Luitenant Generaal Van Heutszlaan 8, 3743 JN Baarn, The Netherlands
t. +31 (0)85-0658002 | info@covidsnelteststraat.nl | KvK 77307771 | IBAN NL09RABO0358059291 | BTW NL860966148B01