Subsidie

Heeft u werknemers met klachten dan komt u in aanmerking voor subsidie.

Het Corona-virus heeft grote gevolgen voor werkgevers en werknemers in Nederland. Het is noodzakelijk voor de continuïteit van het economische leven om zo snel mogelijk de medewerkers weer op een veilige manier fysiek naar hun werklocatie te kunnen laten gaan.

Het kabinet heeft om deze reden spoor-2 in het leven geroepen. Dit traject biedt testcapaciteit aan om veilig werken mogelijk te maken. Hieruit is de onlangs gelanceerde website www.werkgeverstesten.nl gekomen. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland, opgericht om werkgevers, maar ook bedrijfsartsen en/of arbodiensten handvatten te bieden om testen voor de werkgevers in hun eigen bedrijf mogelijk te maken.

Lead Healthcare is een van de partners van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om sneltesten uit te voeren voor werkgevers. Wij doen dit in samenwerking met bedrijfsarts Geert Koster.

Subsidie testen voor werknemers met klachten
Wanneer uw werknemer symptomen vertoont van een corona-infectie, of een melding ontvangt via de CoronaMelder app of de GGD, of het thuiswerken niet mogelijk is, kunt u als werkgever in aanmerking komen voor een gratis sneltest.

Bent u geïnteresseerd in testen met subsidie?

  Neem contact met ons op
Lead Healthcare Covid Services B.V. | Luitenant Generaal Van Heutszlaan 8, 3743 JN Baarn, The Netherlands
t. +31 (0)85-0658002 | info@covidsnelteststraat.nl | KvK 77307771 | IBAN NL09RABO0358059291 | BTW NL860966148B01